www.guizhouyuqiang.com

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Khánh Hòa

Tùy chọn ngày:
Đang load dữ liệu

Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp bảng kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 24/09/2023
Giải Tám 77
Giải Bảy 294
Giải Sáu 4650 8285 2902
Giải Năm 7260
Giải Tư 59214 63985 97684 39588 19108 04526
Giải Ba 14351 84767
Giải Nhì 89762
Giải Nhất 08803
Giải ĐB 023054
Đầu Lô tô
0 02 ,08 ,03
1 14
2 26
3 -
4 -
5 50 ,56 ,51 ,54
6 60 ,67 ,62
7 77
8 85 ,85 ,84 ,88
9 94
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 20/09/2023
Giải Tám 49
Giải Bảy 398
Giải Sáu 9920 9610 8989
Giải Năm 6078
Giải Tư 83805 51621 30737 40360 78898 52869
Giải Ba 89472 25303
Giải Nhì 45585
Giải Nhất 97446
Giải ĐB 221985
Đầu Lô tô
0 05 ,03
1 10
2 20 ,21
3 37 ,36
4 49 ,46
5 -
6 60 ,69
7 78 ,72
8 89 ,85 ,85
9 98 ,98
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 17/09/2023
Giải Tám 22
Giải Bảy 071
Giải Sáu 4152 2429 5621
Giải Năm 1398
Giải Tư 02819 84047 59247 01352 11978 34597
Giải Ba 94867 03750
Giải Nhì 73129
Giải Nhất 61640
Giải ĐB 276788
Đầu Lô tô
0 00
1 19
2 22 ,29 ,21 ,29
3 -
4 47 ,47 ,40
5 52 ,52 ,50
6 67
7 71 ,78
8 88
9 98 ,97
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 13/09/2023
Giải Tám 42
Giải Bảy 362
Giải Sáu 6537 6268 1397
Giải Năm 2255
Giải Tư 86906 59590 35757 52539 68646 68325
Giải Ba 96302 86823
Giải Nhì 25833
Giải Nhất 38478
Giải ĐB 424317
Đầu Lô tô
0 06 ,02
1 19 ,17
2 25 ,23
3 37 ,39 ,33
4 42 ,46
5 55 ,57
6 62 ,68
7 78
8 -
9 97 ,90
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 10/09/2023
Giải Tám 20
Giải Bảy 873
Giải Sáu 1788 8417 8435
Giải Năm 3413
Giải Tư 17298 54207 14837 09200 02833 70265
Giải Ba 65371 95959
Giải Nhì 04503
Giải Nhất 32354
Giải ĐB 936350
Đầu Lô tô
0 07 ,00 ,03
1 17 ,13 ,15
2 20
3 35 ,37 ,33
4 -
5 59 ,54 ,50
6 65
7 73 ,71
8 88
9 98
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 06/09/2023
Giải Tám 21
Giải Bảy 371
Giải Sáu 5698 5262 1741
Giải Năm 7327
Giải Tư 46139 98421 34800 24766 51255 08147
Giải Ba 81088 48245
Giải Nhì 22471
Giải Nhất 90252
Giải ĐB 392296
Đầu Lô tô
0 00 ,04
1 -
2 21 ,27 ,21
3 39
4 41 ,47 ,45
5 55 ,52
6 62 ,66
7 71 ,71
8 88
9 98 ,96
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 03/09/2023
Giải Tám 52
Giải Bảy 457
Giải Sáu 4438 2920 1320
Giải Năm 4029
Giải Tư 92737 33997 18851 60864 32334 93266
Giải Ba 27456 62422
Giải Nhì 87630
Giải Nhất 72627
Giải ĐB 020954
Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 20 ,20 ,29 ,22 ,27
3 38 ,37 ,34 ,30
4 -
5 52 ,57 ,51 ,56 ,54
6 64 ,66
7 -
8 -
9 97 ,95
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 30/08/2023
Giải Tám 44
Giải Bảy 594
Giải Sáu 2280 2320 7827
Giải Năm 9991
Giải Tư 94383 68799 96463 18751 81834 08902
Giải Ba 12961 03984
Giải Nhì 33442
Giải Nhất 40520
Giải ĐB 008755
Đầu Lô tô
0 02
1 -
2 20 ,27 ,24 ,20
3 34
4 44 ,42
5 51 ,55
6 63 ,61
7 -
8 80 ,83 ,84
9 94 ,91 ,99
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 27/08/2023
Giải Tám 47
Giải Bảy 845
Giải Sáu 1918 1708 0089
Giải Năm 6668
Giải Tư 28404 74500 29610 95871 92174 42796
Giải Ba 88392 11932
Giải Nhì 28064
Giải Nhất 06178
Giải ĐB 131029
Đầu Lô tô
0 08 ,04 ,00
1 18 ,10
2 29
3 32
4 47 ,45
5 -
6 68 ,64
7 71 ,74 ,78
8 89 ,86
9 96 ,92
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 23/08/2023
Giải Tám 31
Giải Bảy 356
Giải Sáu 4120 2470 1725
Giải Năm 2819
Giải Tư 93006 05833 18369 47468 04685 44534
Giải Ba 51321 58928
Giải Nhì 38703
Giải Nhất 78371
Giải ĐB 579877
Đầu Lô tô
0 06 ,03
1 19 ,16
2 20 ,25 ,21 ,28
3 31 ,33 ,34
4 -
5 56
6 69 ,68
7 70 ,71 ,77
8 85
9 -
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 20/08/2023
Giải Tám 80
Giải Bảy 340
Giải Sáu 3868 0945 0456
Giải Năm 9393
Giải Tư 64228 59604 39368 26143 25897 15382
Giải Ba 51688 50023
Giải Nhì 68965
Giải Nhất 94280
Giải ĐB 817932
Đầu Lô tô
0 04
1 -
2 28 ,23
3 32
4 40 ,45 ,43 ,47
5 56
6 68 ,68 ,65
7 -
8 80 ,82 ,88 ,80
9 93 ,97
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 16/08/2023
Giải Tám 56
Giải Bảy 912
Giải Sáu 2005 0670 1933
Giải Năm 5633
Giải Tư 52622 70559 63334 92673 87998 90038
Giải Ba 85553 98997
Giải Nhì 86403
Giải Nhất 78944
Giải ĐB 130347
Đầu Lô tô
0 05 ,03
1 12
2 22
3 33 ,33 ,34 ,38
4 44 ,47
5 56 ,59 ,53
6 -
7 70 ,73
8 83
9 98 ,97
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 13/08/2023
Giải Tám 26
Giải Bảy 246
Giải Sáu 4843 1756 4022
Giải Năm 0349
Giải Tư 39795 47778 89887 87498 75724 96692
Giải Ba 10432 61920
Giải Nhì 65708
Giải Nhất 49413
Giải ĐB 285070
Đầu Lô tô
0 08
1 13
2 26 ,22 ,24 ,20
3 32
4 46 ,43 ,49
5 56
6 -
7 78 ,70
8 87 ,87
9 95 ,98 ,92
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 09/08/2023
Giải Tám 79
Giải Bảy 099
Giải Sáu 7163 2021 9892
Giải Năm 3247
Giải Tư 28467 30091 11069 07695 16123 33210
Giải Ba 56368 29283
Giải Nhì 25713
Giải Nhất 83642
Giải ĐB 871347
Đầu Lô tô
0 -
1 10 ,16 ,13
2 21 ,23
3 -
4 47 ,42 ,47
5 -
6 63 ,67 ,69 ,68
7 79
8 83
9 99 ,92 ,91 ,95
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 06/08/2023
Giải Tám 67
Giải Bảy 305
Giải Sáu 1478 3340 1357
Giải Năm 1553
Giải Tư 10594 97648 78960 02054 55370 12123
Giải Ba 43547 99703
Giải Nhì 19827
Giải Nhất 80713
Giải ĐB 703929
Đầu Lô tô
0 05 ,03
1 13
2 23 ,27 ,29
3 35
4 40 ,48 ,47
5 57 ,53 ,54
6 67 ,60
7 78 ,70
8 -
9 94
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 02/08/2023
Giải Tám 37
Giải Bảy 894
Giải Sáu 3619 2204 5081
Giải Năm 7758
Giải Tư 05019 90269 56383 26389 18013 83345
Giải Ba 35663 16493
Giải Nhì 28138
Giải Nhất 96887
Giải ĐB 633052
Đầu Lô tô
0 04
1 19 ,19 ,13
2 -
3 37 ,37 ,38
4 45
5 58 ,52
6 69 ,63
7 -
8 81 ,83 ,89 ,87
9 94 ,93
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 30/07/2023
Giải Tám 82
Giải Bảy 621
Giải Sáu 8826 5443 6471
Giải Năm 1156
Giải Tư 30314 05348 54505 11999 72830 28878
Giải Ba 00126 12225
Giải Nhì 52931
Giải Nhất 28090
Giải ĐB 980539
Đầu Lô tô
0 05
1 14
2 21 ,26 ,26 ,25
3 30 ,31 ,39
4 43 ,48
5 56 ,50
6 -
7 71 ,78
8 82
9 99 ,90
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 26/07/2023
Giải Tám 06
Giải Bảy 844
Giải Sáu 5373 9044 2621
Giải Năm 8891
Giải Tư 34096 10671 09776 46833 02771 19161
Giải Ba 01813 59231
Giải Nhì 31167
Giải Nhất 83012
Giải ĐB 839688
Đầu Lô tô
0 06
1 13 ,12
2 21
3 33 ,39 ,31
4 44 ,44
5 -
6 61 ,67
7 73 ,71 ,76 ,71
8 88
9 91 ,96
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 23/07/2023
Giải Tám 51
Giải Bảy 623
Giải Sáu 1124 4320 8728
Giải Năm 4810
Giải Tư 26992 61383 74449 83366 62789 02345
Giải Ba 60762 49156
Giải Nhì 82523
Giải Nhất 30784
Giải ĐB 477625
Đầu Lô tô
0 -
1 10
2 23 ,24 ,20 ,28 ,22 ,23 ,25
3 -
4 49 ,45
5 51 ,56
6 66 ,62
7 -
8 83 ,89 ,84
9 92
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 19/07/2023
Giải Tám 97
Giải Bảy 404
Giải Sáu 6668 0135 2613
Giải Năm 2372
Giải Tư 74363 38865 75518 21943 24791 99450
Giải Ba 79080 59822
Giải Nhì 73324
Giải Nhất 57239
Giải ĐB 642614
Đầu Lô tô
0 04
1 13 ,18 ,14
2 22 ,24
3 35 ,31 ,39
4 43
5 50
6 68 ,63 ,65
7 72
8 80
9 97 ,91
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 16/07/2023
Giải Tám 44
Giải Bảy 879
Giải Sáu 7067 1445 3314
Giải Năm 2982
Giải Tư 26474 38664 17266 01479 93582 46876
Giải Ba 95867 75945
Giải Nhì 79313
Giải Nhất 97489
Giải ĐB 508111
Đầu Lô tô
0 -
1 14 ,13 ,11
2 -
3 31
4 44 ,45 ,45
5 -
6 67 ,64 ,66 ,67
7 79 ,74 ,79 ,76
8 82 ,82 ,89
9 -
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 12/07/2023
Giải Tám 35
Giải Bảy 751
Giải Sáu 4473 8120 5395
Giải Năm 3671
Giải Tư 73276 71599 58884 26440 13976 45533
Giải Ba 56069 17462
Giải Nhì 28337
Giải Nhất 01155
Giải ĐB 435591
Đầu Lô tô
0 -
1 -
2 20
3 35 ,33 ,37
4 40
5 51 ,55
6 69 ,62
7 73 ,71 ,76 ,76
8 84
9 95 ,99 ,99 ,91
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 09/07/2023
Giải Tám 51
Giải Bảy 342
Giải Sáu 6924 3049 5715
Giải Năm 8025
Giải Tư 53715 81683 37316 33524 71576 09534
Giải Ba 73092 78330
Giải Nhì 06600
Giải Nhất 38519
Giải ĐB 137996
Đầu Lô tô
0 00
1 15 ,15 ,16 ,19
2 24 ,25 ,24
3 34 ,30
4 42 ,49
5 51
6 62
7 76
8 83
9 92 ,96
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 05/07/2023
Giải Tám 65
Giải Bảy 826
Giải Sáu 5916 9730 6455
Giải Năm 5663
Giải Tư 38373 16621 93878 08691 42647 30939
Giải Ba 31664 59293
Giải Nhì 35529
Giải Nhất 89806
Giải ĐB 796093
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 26 ,21 ,29
3 30 ,39
4 47
5 55 ,55
6 65 ,63 ,64
7 73 ,78
8 -
9 91 ,93 ,93
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 02/07/2023
Giải Tám 44
Giải Bảy 315
Giải Sáu 3617 0401 5640
Giải Năm 9918
Giải Tư 67726 64180 00209 27778 84336 54505
Giải Ba 05194 57726
Giải Nhì 12734
Giải Nhất 86488
Giải ĐB 609829
Đầu Lô tô
0 01 ,09 ,05
1 15 ,17 ,18
2 26 ,26 ,29
3 36 ,34
4 44 ,40
5 -
6 -
7 78 ,74
8 80 ,88
9 94
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 28/06/2023
Giải Tám 60
Giải Bảy 211
Giải Sáu 3454 8994 5573
Giải Năm 9035
Giải Tư 58370 00454 92571 10509 81928 54769
Giải Ba 39941 10091
Giải Nhì 31250
Giải Nhất 67806
Giải ĐB 786961
Đầu Lô tô
0 09 ,06
1 11
2 28
3 35
4 49 ,41
5 54 ,54 ,50
6 60 ,69 ,61
7 73 ,70 ,71
8 -
9 94 ,91
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 25/06/2023
Giải Tám 77
Giải Bảy 809
Giải Sáu 9215 7676 0409
Giải Năm 8815
Giải Tư 18327 80177 90446 97725 22723 36585
Giải Ba 10223 76433
Giải Nhì 52650
Giải Nhất 60639
Giải ĐB 066197
Đầu Lô tô
0 09 ,09
1 15 ,15 ,12
2 27 ,25 ,23 ,23
3 33 ,39
4 46
5 50
6 -
7 77 ,76 ,77
8 85
9 97
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 21/06/2023
Giải Tám 67
Giải Bảy 783
Giải Sáu 2073 1774 9198
Giải Năm 3242
Giải Tư 09294 91060 21854 30796 64165 45459
Giải Ba 12807 75338
Giải Nhì 53285
Giải Nhất 39776
Giải ĐB 765943
Đầu Lô tô
0 07
1 -
2 -
3 38
4 42 ,43
5 54 ,59
6 67 ,60 ,65 ,64
7 73 ,74 ,76
8 83 ,85
9 98 ,94 ,96
Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 18/06/2023
Giải Tám 93
Giải Bảy 954
Giải Sáu 0869 9298 6864
Giải Năm 8566
Giải Tư 64454 13973 80404 18442 49550 42941
Giải Ba 85134 95965
Giải Nhì 33472
Giải Nhất 38155
Giải ĐB 547366
Đầu Lô tô
0 04 ,04
1 -
2 -
3 34
4 42 ,41
5 54 ,54 ,50 ,55
6 69 ,64 ,66 ,65 ,66
7 73 ,72
8 -
9 93 ,98
Kết quả xổ số Khánh Hòa Thứ 4 ngày 14/06/2023
Giải Tám 77
Giải Bảy 685
Giải Sáu 0783 0686 3267
Giải Năm 8187
Giải Tư 64748 46340 88372 07985 25834 99266
Giải Ba 01151 84285
Giải Nhì 99429
Giải Nhất 38216
Giải ĐB 715573
Đầu Lô tô
0 -
1 16
2 29
3 34 ,34
4 48 ,40
5 51
6 67 ,66
7 77 ,72 ,73
8 85 ,83 ,86 ,87 ,85 ,85
9 -
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Trung

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm